Vụ giáo viên quỳ xin được dạy trẻ: Chủ đầu tư “vỡ trận” vì... thủ tục