Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cấm rượu, cấm “tay vịn”, cấm tất

"Tay vịn" ngồi chờ khách trong một quán karaoke (Ảnh Zing)
"Tay vịn" ngồi chờ khách trong một quán karaoke (Ảnh Zing)