Đà Lạt - "đô thị không đèn giao thông" xuất hiện hệ thống đèn xanh - đỏ

Đà Lạt chính thức có hệ thống đèn tín hiệu giao thông.
Đà Lạt chính thức có hệ thống đèn tín hiệu giao thông.
Đà Lạt chính thức có hệ thống đèn tín hiệu giao thông.
Lên top