Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

212.000 tỉ đồng đi đâu?

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh
Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh