Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giải pháp khắc phục tình trạng “loạn” bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo

Ảnh minh họa (internet)
Ảnh minh họa (internet)