Cụm, khối thi đua ở ngành giáo dục: Vô bổ, hình thức

Câu chuyện "thi đua đóng kịch" trong ngành giáo dục tiếp tục thu hút sự quan tâm của bạn đọc, dẫu chủ đề ấy thuộc nhóm "biết rồi, khổ lắm, nói mãi". (ảnh theo www.buonho.edu.vn)
Câu chuyện "thi đua đóng kịch" trong ngành giáo dục tiếp tục thu hút sự quan tâm của bạn đọc, dẫu chủ đề ấy thuộc nhóm "biết rồi, khổ lắm, nói mãi". (ảnh theo www.buonho.edu.vn)