Chào mừng 89 năm Báo Lao Động

Thượng cờ 2 tàu khu trục hộ vệ tên lửa tại Cam Ranh

Tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9. Ảnh: TASS
Tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9. Ảnh: TASS