Thượng cờ 2 tàu khu trục hộ vệ tên lửa tại Cam Ranh

Tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9. Ảnh: TASS
Tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9. Ảnh: TASS
Tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9. Ảnh: TASS

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM