Sharp lần đầu tiên “tham chiến” thị trường smartphone Việt