Ngỡ ngàng với chiếc điện thoại chỉ bé bằng ... ngón tay út

Chiếc điện thoại Zanco Tiny T1 chỉ có kích thước nằm gọn trong lòng bàn tay.
Chiếc điện thoại Zanco Tiny T1 chỉ có kích thước nằm gọn trong lòng bàn tay.
Chiếc điện thoại Zanco Tiny T1 chỉ có kích thước nằm gọn trong lòng bàn tay.