Samsung “chọn mặt” TP.HCM đặt Trung tâm giải pháp doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á

Giải pháp hiển thị thông tin tại trạm xe bus (PK).
Giải pháp hiển thị thông tin tại trạm xe bus (PK).