Nhiều sáng kiến vì cộng đồng được hiện thực hóa

Giải pháp tiết kiệm điện trong nuôi tôm. Ảnh: ĐT
Giải pháp tiết kiệm điện trong nuôi tôm. Ảnh: ĐT
Giải pháp tiết kiệm điện trong nuôi tôm. Ảnh: ĐT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM