iPhone 13 Pro được đồn đoán sẽ dày hơn, tai thỏ nhỏ hơn

iPhone 13 Pro được đồn đoán sẽ dày hơn, tai thỏ nhỏ hơn. Ảnh: 91Mobiles.
iPhone 13 Pro được đồn đoán sẽ dày hơn, tai thỏ nhỏ hơn. Ảnh: 91Mobiles.
iPhone 13 Pro được đồn đoán sẽ dày hơn, tai thỏ nhỏ hơn. Ảnh: 91Mobiles.
Lên top