iPhone 13 sẽ có màn hình 120Hz luôn bật với máy ảnh thiên văn

iPhone 13 sẽ có màn hình luôn bật với ProMotion 120H. Ảnh: cắt từ clip kênh EverythingApplePro.
iPhone 13 sẽ có màn hình luôn bật với ProMotion 120H. Ảnh: cắt từ clip kênh EverythingApplePro.
iPhone 13 sẽ có màn hình luôn bật với ProMotion 120H. Ảnh: cắt từ clip kênh EverythingApplePro.
Lên top