Hé lộ thêm thông tin về iPhone 13

iPhone 13 mini sẽ cải thiện thời lượng pin. Hình ảnh: EverythingApplePro.
iPhone 13 mini sẽ cải thiện thời lượng pin. Hình ảnh: EverythingApplePro.
iPhone 13 mini sẽ cải thiện thời lượng pin. Hình ảnh: EverythingApplePro.
Lên top