iPhone 13 có thể sẽ loại bỏ tai thỏ, dung lượng pin lớn hơn

Theo thông tin dự đoán iphone 13 có thể sẽ làm nhỏ kích thước tai thỏ, dung lượng pin lớn hơn. Ảnh:Jermaine Smit/LetsGoDigital.
Theo thông tin dự đoán iphone 13 có thể sẽ làm nhỏ kích thước tai thỏ, dung lượng pin lớn hơn. Ảnh:Jermaine Smit/LetsGoDigital.
Theo thông tin dự đoán iphone 13 có thể sẽ làm nhỏ kích thước tai thỏ, dung lượng pin lớn hơn. Ảnh:Jermaine Smit/LetsGoDigital.
Lên top