Facebook tạm ngừng hoạt động 200 ứng dụng để điều tra

Facebook đã tạm ngừng hoạt động của 200 ứng dụng.
Facebook đã tạm ngừng hoạt động của 200 ứng dụng.
Facebook đã tạm ngừng hoạt động của 200 ứng dụng.
Lên top