Những gì Google vừa làm còn tồi tệ hơn cả Facebook

CEO Sundar Pichai thừa nhận những nâng cấp mới sẽ xoay quanh việc học hỏi thói quen người dùng. Ảnh: GETTY IMAGES
CEO Sundar Pichai thừa nhận những nâng cấp mới sẽ xoay quanh việc học hỏi thói quen người dùng. Ảnh: GETTY IMAGES
CEO Sundar Pichai thừa nhận những nâng cấp mới sẽ xoay quanh việc học hỏi thói quen người dùng. Ảnh: GETTY IMAGES
Lên top