Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Công bố Cuộc thi Sáng chế năm 2018

Máy tuốt hòe và tập thể dục đa năng do học sinh Thái Bình sáng chế. Ảnh: MH
Máy tuốt hòe và tập thể dục đa năng do học sinh Thái Bình sáng chế. Ảnh: MH