Công bố Cuộc thi Sáng chế năm 2018

Máy tuốt hòe và tập thể dục đa năng do học sinh Thái Bình sáng chế. Ảnh: MH
Máy tuốt hòe và tập thể dục đa năng do học sinh Thái Bình sáng chế. Ảnh: MH
Máy tuốt hòe và tập thể dục đa năng do học sinh Thái Bình sáng chế. Ảnh: MH

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM