Apple tung hàng loạt cập nhật cho iOS, hỗ trợ mở khóa khi mang khẩu trang

Apple phát hành iOS 14.5 và iPadOS 14.5 với những cập nhật quan trọng. Đồ họa: Sổ Châu.
Apple phát hành iOS 14.5 và iPadOS 14.5 với những cập nhật quan trọng. Đồ họa: Sổ Châu.
Apple phát hành iOS 14.5 và iPadOS 14.5 với những cập nhật quan trọng. Đồ họa: Sổ Châu.
Lên top