Apple bổ sung biểu tượng ống tiêm vào iOS 14.5 để mô tả vắc-xin COVID-19

Apple bổ sung biểu tượng cảm xúc, vaccine, AirPods Max trên iOS 14.5. Ảnh: Twitter
Apple bổ sung biểu tượng cảm xúc, vaccine, AirPods Max trên iOS 14.5. Ảnh: Twitter
Apple bổ sung biểu tượng cảm xúc, vaccine, AirPods Max trên iOS 14.5. Ảnh: Twitter
Lên top