Tính năng 'Tải xuống cho bạn' của Netflix sắp có trên thiết bị iOS

Tính năng 'Tải xuống cho bạn' của Netflix sắp có trên thiết bị iOS. Ảnh: macrumors
Tính năng 'Tải xuống cho bạn' của Netflix sắp có trên thiết bị iOS. Ảnh: macrumors
Tính năng 'Tải xuống cho bạn' của Netflix sắp có trên thiết bị iOS. Ảnh: macrumors
Lên top