Apple sẽ hồi sinh iPod Touch với ngoại hình của iPhone 12?

Hình ảnh thể hiện kết xuất iPod touch 2021. (Hình ảnh: @SteveMoser / @ AppleLe257 / @Apple_Tomorrow)
Hình ảnh thể hiện kết xuất iPod touch 2021. (Hình ảnh: @SteveMoser / @ AppleLe257 / @Apple_Tomorrow)
Hình ảnh thể hiện kết xuất iPod touch 2021. (Hình ảnh: @SteveMoser / @ AppleLe257 / @Apple_Tomorrow)
Lên top