Apple phỏng vấn tuyển dụng như thế nào?

Apple là một nơi làm việc rất hấp dẫn đối với nhiều người. Trong ảnh: Một cửa hàng Apple Store tại thành phố New York, Mỹ. Ảnh minh hoạ. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Apple là một nơi làm việc rất hấp dẫn đối với nhiều người. Trong ảnh: Một cửa hàng Apple Store tại thành phố New York, Mỹ. Ảnh minh hoạ. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Apple là một nơi làm việc rất hấp dẫn đối với nhiều người. Trong ảnh: Một cửa hàng Apple Store tại thành phố New York, Mỹ. Ảnh minh hoạ. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Lên top