PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC TỔNG LĐLĐVN TRẦN THANH HẢI:

Yêu cầu đảm bảo quyền lợi cho công nhân ở doanh nghiệp có giám đốc bỏ trốn

Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải làm việc với Công đoàn Cty KaiYang sáng 15.8. Ảnh: Đ.L
Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải làm việc với Công đoàn Cty KaiYang sáng 15.8. Ảnh: Đ.L
Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải làm việc với Công đoàn Cty KaiYang sáng 15.8. Ảnh: Đ.L
Lên top