Công đoàn các KCN tỉnh Hòa Bình đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật

Quang cảnh lớp tuyên truyền pháp luật do Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình tổ chức.
Quang cảnh lớp tuyên truyền pháp luật do Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình tổ chức.
Quang cảnh lớp tuyên truyền pháp luật do Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình tổ chức.
Lên top