Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Công đoàn các KCN tỉnh Hòa Bình đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật

Quang cảnh lớp tuyên truyền pháp luật do Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình tổ chức.
Quang cảnh lớp tuyên truyền pháp luật do Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình tổ chức.
Quang cảnh lớp tuyên truyền pháp luật do Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình tổ chức.
Lên top