TP.HỒ CHÍ MINH:

Vừa sinh con, vừa mất chồng lại bị công ty nợ lương

Chị Xuyên (áo đỏ) tiều tụy trước biến cố của gia đình
Chị Xuyên (áo đỏ) tiều tụy trước biến cố của gia đình
Chị Xuyên (áo đỏ) tiều tụy trước biến cố của gia đình