Tổng Liên đoàn Lao động sẽ tôn vinh 87 gia đình lao động tiêu biểu

Gia đình CNVCLĐ tham gia Ngày hội văn hóa – gia đình hạnh phúc năm 2020 do LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh tổ chức. Ảnh: Chân Phúc
Gia đình CNVCLĐ tham gia Ngày hội văn hóa – gia đình hạnh phúc năm 2020 do LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh tổ chức. Ảnh: Chân Phúc
Gia đình CNVCLĐ tham gia Ngày hội văn hóa – gia đình hạnh phúc năm 2020 do LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh tổ chức. Ảnh: Chân Phúc
Lên top