Gia đình là nguồn động lực của những sáng kiến, cải tiến

Gia đình hạnh phúc với 4 thành viên của anh Bùi Đình Chấm - Công nhân Công ty TNHH Lihittlab Việt Nam. Ảnh NVCC
Gia đình hạnh phúc với 4 thành viên của anh Bùi Đình Chấm - Công nhân Công ty TNHH Lihittlab Việt Nam. Ảnh NVCC
Gia đình hạnh phúc với 4 thành viên của anh Bùi Đình Chấm - Công nhân Công ty TNHH Lihittlab Việt Nam. Ảnh NVCC
Lên top