Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức Hội nghị tuyên dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu

Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã quyết định tặng bằng khen cho 30 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016-2021. Ảnh: Lưu Tuyên
Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã quyết định tặng bằng khen cho 30 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016-2021. Ảnh: Lưu Tuyên
Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã quyết định tặng bằng khen cho 30 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016-2021. Ảnh: Lưu Tuyên
Lên top