Từ bỏ lương cao ở nước ngoài để về nước cống hiến

Anh Trương Công Thiện từ Philippine trở về làm việc tại Công ty Cảng Đà Nẵng. Ảnh: NVCC
Anh Trương Công Thiện từ Philippine trở về làm việc tại Công ty Cảng Đà Nẵng. Ảnh: NVCC
Anh Trương Công Thiện từ Philippine trở về làm việc tại Công ty Cảng Đà Nẵng. Ảnh: NVCC
Lên top