LĐLĐ tỉnh Nghệ An: Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân 2021

Ông Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An - chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, lấy ý kiến góp ý xây dựng kế hoạch hoạt động “Tháng Công nhân” năm 2021. Ảnh: T.T
Ông Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An - chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, lấy ý kiến góp ý xây dựng kế hoạch hoạt động “Tháng Công nhân” năm 2021. Ảnh: T.T
Ông Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An - chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, lấy ý kiến góp ý xây dựng kế hoạch hoạt động “Tháng Công nhân” năm 2021. Ảnh: T.T
Lên top