LĐLĐ TP.Hải Phòng vận động công nhân lao động xây dựng nông thôn mới

Ông Hoàng Đình Long - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hải Phòng - chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch vận động xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh: MD
Ông Hoàng Đình Long - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hải Phòng - chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch vận động xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh: MD
Ông Hoàng Đình Long - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hải Phòng - chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch vận động xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh: MD
Lên top