Công đoàn Hà Tĩnh: Để Tháng Công nhân thiết thực vì người lao động

Cán bộ Công đoàn ngành NNPTNT Hà Tĩnh khảo sát để hỗ trợ làm nhà MÂCĐ cho đoàn viên khó khăn dịp Tháng Công nhân năm 2021. Ảnh: CĐ
Cán bộ Công đoàn ngành NNPTNT Hà Tĩnh khảo sát để hỗ trợ làm nhà MÂCĐ cho đoàn viên khó khăn dịp Tháng Công nhân năm 2021. Ảnh: CĐ
Cán bộ Công đoàn ngành NNPTNT Hà Tĩnh khảo sát để hỗ trợ làm nhà MÂCĐ cho đoàn viên khó khăn dịp Tháng Công nhân năm 2021. Ảnh: CĐ
Lên top