Từ 1.1.2019: Lương tối thiểu vùng cao nhất dự kiến 4.180.000 đồng/tháng

Bộ Lao động Thương binh & Xã hội đề xuất thời điểm áp dụng quy định mức lương tối thiểu vùng mới từ 1.1.2019.
Bộ Lao động Thương binh & Xã hội đề xuất thời điểm áp dụng quy định mức lương tối thiểu vùng mới từ 1.1.2019.
Bộ Lao động Thương binh & Xã hội đề xuất thời điểm áp dụng quy định mức lương tối thiểu vùng mới từ 1.1.2019.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM