Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2019: Có sự chia sẻ với doanh nghiệp