Triển khai chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19

Vĩnh Phúc sẽ triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh minh họa: LDO.
Vĩnh Phúc sẽ triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh minh họa: LDO.
Vĩnh Phúc sẽ triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top