Một tuần nữa Luật Cư trú sẽ có hiệu lực, người dân cần lưu ý những gì?

Lên top