Trên 400 túi An sinh Công đoàn đến với giáo viên, NLĐ quận Long Biên

Liên đoàn Lao động quận Long Biên trao túi an sinh Công đoàn cho giáo viên, nhân viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Ảnh: CĐQ
Liên đoàn Lao động quận Long Biên trao túi an sinh Công đoàn cho giáo viên, nhân viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Ảnh: CĐQ
Liên đoàn Lao động quận Long Biên trao túi an sinh Công đoàn cho giáo viên, nhân viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Ảnh: CĐQ
Lên top