Trao Huân chương Lao động cho các lãnh đạo công đoàn

Đồng chí Trương Thị Mai trao Huân chương Lao động hạng Nhì và Hạng Ba tới các cá nhân. Ảnh: Hải Nguyễn
Đồng chí Trương Thị Mai trao Huân chương Lao động hạng Nhì và Hạng Ba tới các cá nhân. Ảnh: Hải Nguyễn
Đồng chí Trương Thị Mai trao Huân chương Lao động hạng Nhì và Hạng Ba tới các cá nhân. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top