PHONG TRÀO THI ĐUA LAO ĐỘNG SÁNG TẠO TRONG GIAI ĐOẠN 2012 – 2017:

Hàng triệu sáng kiến làm lợi hàng trăm nghìn tỉ đồng

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương - trao cờ thi đua cho các đơn vị tại hội nghị.Ảnh: HẢI NGUYỄN
Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương - trao cờ thi đua cho các đơn vị tại hội nghị.Ảnh: HẢI NGUYỄN
Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương - trao cờ thi đua cho các đơn vị tại hội nghị.Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top