Chương trình “Phúc lợi đoàn viên công đoàn”: Hơn 1,2 triệu đoàn viên, người lao động sử dụng sản phẩm, dịch vụ

Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN trình bày cáo tóm tắt kết quả hoạt động CĐ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ảnh: Sơn Tùng.
Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN trình bày cáo tóm tắt kết quả hoạt động CĐ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ảnh: Sơn Tùng.
Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN trình bày cáo tóm tắt kết quả hoạt động CĐ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ảnh: Sơn Tùng.
Lên top