Trao giải cuộc thi "Bác Hồ với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn"

Lên top