Doanh nghiệp tri ân người lao động

Công ty Pousung Việt Nam (Đồng Nai) tặng nhẫn vàng tri ân người lao động. Ảnh: HÀ ANH CHIẾN
Công ty Pousung Việt Nam (Đồng Nai) tặng nhẫn vàng tri ân người lao động. Ảnh: HÀ ANH CHIẾN
Công ty Pousung Việt Nam (Đồng Nai) tặng nhẫn vàng tri ân người lao động. Ảnh: HÀ ANH CHIẾN
Lên top