LĐLĐ tỉnh Đồng Nai: Triển khai chương điểm hẹn công nhân tháng 6

Chương trình điểm hẹn công nhân tháng 6 được tổ chức vào ngày 27.6. Ảnh: Hà Anh Chiến
Chương trình điểm hẹn công nhân tháng 6 được tổ chức vào ngày 27.6. Ảnh: Hà Anh Chiến
Chương trình điểm hẹn công nhân tháng 6 được tổ chức vào ngày 27.6. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top