LĐLĐ tỉnh Đồng Nai: Tổ chức hội nghị công đoàn cơ sở doanh nghiệp gỗ

Hội nghị giao ban ngành gỗ Đồng Nai năm 2020. Ảnh: Minh Châu
Hội nghị giao ban ngành gỗ Đồng Nai năm 2020. Ảnh: Minh Châu
Hội nghị giao ban ngành gỗ Đồng Nai năm 2020. Ảnh: Minh Châu
Lên top