Trao 152 triệu đồng học bổng CEP cho con CNVCLĐ

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ tịch LĐLĐ Quận 8, TPHCM trao học bổng CEP cho con CNVCLĐ. Ảnh Đức Long
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ tịch LĐLĐ Quận 8, TPHCM trao học bổng CEP cho con CNVCLĐ. Ảnh Đức Long
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ tịch LĐLĐ Quận 8, TPHCM trao học bổng CEP cho con CNVCLĐ. Ảnh Đức Long
Lên top