Trao 10 Bằng lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hậu Giang - trao bằng sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các  cá nhân đã đạt danh hiệu lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019. Ảnh: Thành Nhân
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hậu Giang - trao bằng sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các cá nhân đã đạt danh hiệu lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019. Ảnh: Thành Nhân
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hậu Giang - trao bằng sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các cá nhân đã đạt danh hiệu lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019. Ảnh: Thành Nhân
Lên top