ĐỒNG CHÍ BÙI VĂN CƯỜNG - ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN, PHÓ CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÔNG ĐOÀN THẾ GIỚI:

Tổ chức Công đoàn Việt Nam phải là điểm đến của người lao động

Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường. Ảnh: ĐĂNG HUỲNH
Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường. Ảnh: ĐĂNG HUỲNH
Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường. Ảnh: ĐĂNG HUỲNH
Lên top