Tình cảm của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang với tổ chức Công đoàn và người lao động

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang thăm hỏi CNLĐ tỉnh Bình Dương vào tháng 1.2018. Ảnh: L.T
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang thăm hỏi CNLĐ tỉnh Bình Dương vào tháng 1.2018. Ảnh: L.T
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang thăm hỏi CNLĐ tỉnh Bình Dương vào tháng 1.2018. Ảnh: L.T
Lên top