CTY YẾN SÀO KHÁNH HÒA:

Thu nhập của người lao động là thước đo tăng trưởng

Hằng năm, CNLĐ Cty Yến Sào Khánh Hoà thường xuyên được tham gia các cuộc thi văn nghệ. Ảnh :P. L
Hằng năm, CNLĐ Cty Yến Sào Khánh Hoà thường xuyên được tham gia các cuộc thi văn nghệ. Ảnh :P. L
Hằng năm, CNLĐ Cty Yến Sào Khánh Hoà thường xuyên được tham gia các cuộc thi văn nghệ. Ảnh :P. L
Lên top